ABS BOYA

Isı yalıtımı amacıyla dış cephelere uygulanan işlemlerin tümüne mantolama denir. Mantolama, dış çevredeki sıcak veya soğuk havanın bina içerisine geçmesine engel olmak amacıyla en sık uygulanan çalışma türlerinden birisidir. Bu işlemin amacı, mantolama uygulanan binanın veya yapının dış ortam ile olan ısı alışverişini minimuma indirmektir. Ekonomi açısından son derece önemli bir işlem olan mantolama, binalarda ısınma ve serinlemek için kullanılan enerji miktarlarını düşürür. 

Tüm dünya genelinde enerji kaynaklarının azalması, mantolamanın lüks olmaktan çıkıp; ihtiyaç olmasına yönlendirmektedir. Binanız için son derece önemli bir ısı yalıtım türü olan mantolama neredeyse hemen her binada son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz bir işlemdir. Mantolama işlemi uygulanan binalarda ve yapılarda, enerji harcamaları azalmaktadır. Bunun yanı sıra ekolojik sistem için de son derece faydalı bir uygulama olan mantolama sayesinde çevremiz daha temiz kalacaktır. Mantolama işlemi uygulanan binalarda doğalgaz, elektrik ve diğer yakıt türlerinde %50- %80 oranlarında azalma görülmektedir. Doğaya salınan zararlı maddeler, bu sayede en aza indirilecektir. 

    Isı yalıtım yasası - 2017 ye kadar her bina için Enerji Kimlik Belgesi zorunlu

Isı Yalıtımı yeni binalar için, zorunlu bir uygulamadır.  2000 yılından bu yana yürürlükte olan "Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği" ne göre, bu tarihten sonra inşa edilen yeni binalar Isı Yalıtımlı olarak projelendiriliyordu.
Yönetmeliğin 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren revizyonu gereğince, mevcut eski binaların tadilatla yenilenen ve ilave edilen kısımları da, artık enerji verimli olarak projelendirilmek zorundadır.
Yeni Binalar 1 Yıl, Eski Binalar 10 Yıl İçinde Yalıtımlı Olmak Zorunda
"Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği" de Isı Yalıtımını bir binanın olmazsa olmazları arasına yerleştiriyor. Resmi Gazete'de 5 Aralık 2008'de yayımlanan yönetmelik; yeni ve ruhsata tabi oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini ve Isıtma - Soğutma sistemlerinin kontrolünü yapmayı hedefliyor.

Yönetmelik bir yıl sonra yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra yeni yapılacak tüm konutlar ile hizmet amaçlı ve ticari amaçlı tüm yapılarda enerji verimliliği zorunlu olacak Mevcut binalara ise sisteme uyum için 10 yıllık süre tanınacak.

Isı yalıtımını zorunlu kılan son gelişme ise Türkiye' nin Kyoto Protokolü' nü imzalaması oldu. Protokol gereği 2012 yılından itibaren  ciddi yükümlülüklerin altına girecek olan ülkemizde, sera gazı salımını önleyecek çevreci yatırımlar hız kazanacak.
Bu kapsamda en büyük yatırım ise Isı Yalıtımına yapılacak yatırım olacak. Dünyadaki tüm sera gazı salımının yüzde 1.3' üne neden olan Türkiye, küresel ısınmaya en çok neden olan ülkeler sıralamasında 13. sırada yer alıyor.

Isınmak için tüketilen fosil yakıtlar ise çevre kirliliğinin en önemli sebebini oluşturuyor. Isı yalıtımıyla konut başına atmosfere yayılan atık gaz miktarı da yarı yarıya iniyor.

'' Yeni binalara inşaat izni verilirken mantolama yapılarak Isı Enerji Kimlik Belgesi şartı arandığını mantoloma ya da benzeri sistemler ile ısının yalıtımı açısından yeni  ısı izolasyonu uygulamalarının yeni binalarda zorunlu hale gelmişken mevcut eski binalarda ise 2 Mayıs 2017 ' ye kadar bütün eski binaların yalıtım mantolama kanunu gereği nedeniyle ısının yalıtımı alternatif sistemlerinden herhangi birini uygulama zorunluluğu olduğu bütün binaların mantolama yaptırarak Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olmak zorunda olduğunu. 

2017 ' yılından sonra bina alış-satışlarında tüm yapılarda ısı izolasyonu ile e.k.b belgesi şartı aranacağını : Eski yapılarda vede binalarda mantolama zorunlu hale getirilip tüm yapılarda Enerji Kimlik Belgesi bulunmasının mecburi tutulacağını biliyor muydunuz?

Yanlış, hatalı ya da asılsız Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi ile 19 Ocak 2012 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Enerji Verimliliği Kanunu 2012 yılına ait Güncel İdari Para Cezalarını içeren tebliğe göre bina sahibi yada yönetimleri 29.140 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalma ihtimalleri bulunmaktadır.

Bu nedenle Enerji Kimlik Belgenizi düzenlettiğiniz firmaları seçerken özen göstermenizi öneririz.

Sadece kış ayları için gerekli olmayan mantolama, yaz aylarında da binaya giren sıcak havanın absorbe edilmesine yardımcı olacaktır. Böylelikle en sıcak yaz aylarında bile binamız sıcak havanın etkisi altında kalmayacaktır. Daha serin bir yaz mevsimi için mantolama son derece etkili yöntemdir. Mantolama, ayrıca binaların dış görünümünü de etkiler. Estetik açısından dış yüzeyini geliştirir. 

İç Cephe Mantolama Fiyatları değişiklik gösteren dış cephe ve mantolama işlemleri özellikle firmanın binayı görerek zamanı hesaplayarak ve kullanılacak malzemeyi ve elemanı hesaplayarak fiyatları değişiklik göstermektedir.. dış cephe ve mantolama özellikle ısı yalıtımı sağladığı gibi ses yalıtımına karşı da duyarlı önemli bir uygulamadır.

 

 

TOP