ABS BOYA

 

 

                         ISI YALITIM UYGULAMA AŞAMALARI

İlk aşama olarak yapılacak alanın tüm güvenlik önlemleri ve koruyucu tedbirler alındıktan sonra uygulamaya etap olarak geçilecektir.

                            Mantolama Yapılacak Zeminin Hazırlığı

Eski binaların modernizasyonu sırasında yapısal özellikler Isı Yalıtım Mantolama Sisteminin şartlarına uyarlanmalı ve gerekirse buna göre değiştirilmelidir. Mantolama uygulamasına başlamadan önce alt zeminin gerekli hazırlıkları (yüzey temizliği, hatalı yerlerin yok edilmesi, eski sıvanın kazınması, denge amacıyla sıvama) tamamlanmalıdır. Mantolama ısı yalıtım levhaları ancak tüm yüzeyler uygun bir şekilde örüldükten sonra döşenebilir. Düzenli bir ısı yalıtım mantolama uygulaması için sistem direk güneş ışığına, yağmura ve şiddetli rüzgâra karşı korunmalıdır.

      Isı yalıtım Mantolama Levhası Subasman Profilinin Montajı

Subasman Profili sistemin alt kenarlarında ve gerektiğinde yanda bitişi oluşturmak amacıyla monte edilmelidir. Subasman Profilinin terazisinde olmasına dikkate edilmelidir. Kullanılacak mantolama yalıtım levhalarının kalınlığına göre su basman profili seçilmelidir. Zemin kotunun üzerinde başlayacak olan uygulamalarda, öncelikle binanın gönyesi, şakülü ve kotu kontrol edilmeli ve yapının konumuna göre mantolama uygulanmasının aynı kot seviyesinde boşaltılmasına özen gösterilmelidir. Su basman profilinin montajı, yaklaşık 30 cm'lik aralıkta darbe vidaları veya dübeller ile yapılır.

Zemin kotundan aşağıda uygulanan su yalıtımı, üzerine gelecek toprak dolguya karşı, basma dayanımı yüksek 30 kg/m³ yoğunluklu Isı Yalıtım Mantolama Levhası ile korunmalıdır.

                      Isı Yalıtım Mantolama Levhasının Yapıştırılması

Isı yalıtım mantolama levhaları yapıştırılmadan önce duvar yüzeyine uygun su izolasyon malzemeleri ile yalıtım yapılmalıdır. Bunlar toprağın 30 cm üzerine kadar çıkmış olmalıdır. Bitümlü arka zeminlerde 30 kg/m³ yoğunluklu Isı Yalıtım Mantolama Levhası su yalıtım malzemesine uygun bir yapıştırıcı ile yapıştırılır.

Toprak zemin üstünde kalan yalıtım mantolama levhaları çevresel ve ortasına da noktasal yapıştırıcı sürülerek tutturulur. Mantolama yalıtım levhalarının beton, sıva, tuğla, gaz beton panel vb. mineral sıva uygulama yüzeylerine yapıştırılmasında Isı Yalıtım Mantolama Yapıştırıcısı kullanılır. Yalıtım Mantolama levhalarının ideal bir şekilde ahşap ve prefabrike yüzeylere güvenle yapıştırılmasında Akrilik Isı Yalıtım Mantolama Yapıştırıcısı kullanılır. Isı Yalıtım Mantolama Levhasının kenarlarına yaklaşık 5 cm genişliğindeki bir şerit halinde, levhanın ortasına 2 veya 3 adet el büyüklüğünde yapıştırıcı sürülür.

Mantolama Yapıştırıcının uygulanan miktarı ve yüksekliği zemin yapısına göre ayarlanır. Yapıştırma esnasında mantolama levha yüzeyinin %40'lık kısmında yapıştırıcı levhaya temas etmelidir Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına özen gösterilmelidir. Bunun dışında zemini çok düzgün olan uygun yüzeylerde yapıştırıcı, duvara taraklı bir mala ile sürülerek yapıştırma yapılabilir.

Tüm mantolama yalıtım levhaları duvar ile temasın sağlanması için yerine hafif kaydırarak oturtulmalıdır. Yerine oturtulan mantolama levhalarının, düzgün bir mastar ve su terazisi yardımı ile şakülünde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yalıtım mantolama levhaları daima aşağıdan yukarıya doğru ve şaşırtmalı olarak döşenir.

Mantolama levhalarının düzgün ve zarar görmeden döşenmesine dikkat edilmelidir. Şaşırtma işlemi için kenarlarda tam ve yarım mantolama levhaları kullanılmalı, bina köşelerinde üst üste gelen mantolama levhalarında da şaşırtma prensibine uyulmalıdır. Mantolama yalıtım levhalarının kenarlarına kesinlikle yapıştırıcı sürülmemelidir. Sürülen yapıştırıcı hemen temizlenmelidir. Oluşması muhtemel aralıklar yalıtım malzemesi kamaları ile kapatılmalıdır.

Özellikle kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kiriş döşeme geçişlerine mantolama levhalarının birleşim noktalarının denk gelmemesine dikkat edilmelidir. Çatlakların daha çok olduğu bu tip riskli noktaların üzeri tek bir mantolama levhası ile kaplanmalıdır. Bu bölgede en az 10 cm genişliğinde bir taşma sağlanmalıdır.

           Isı Yalıtım Mantolama Levhalarının Dübelleme İşlemleri

Dış Cephe Isı Yalıtım Mantolama Sistemi'nde kullanılan dübeller ve dübel pulları, yalıtım malzemesine ve zemin özelliklerine göre seçilmelidir. Plastik Çivili dübel; beton, tuğla, briket ve gaz beton yüzeylerde standart olarak kullanılır. Beton Dübeli, brüt beton, tünel beton, tuğla, briket ve gaz beton yüzeylerde kullanılır. Çelik çivilidir. Dübeller için matkapla kullanılan dübelin çapına eşit olacak şekilde delikler açılır. Dübel kovanı açılan deliğe mantolama yalıtım levhasına bitişecek şekilde çakılır.

Dübeller yüzeyde çıkıntı yapmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Zemin türüne göre plastik ya da çelik çivi yerine çakılır. Yatay ve dikey mantolama levhalarının aralıklarının birleştiği kenarlara ve ortaya 2 adet gelecek şekilde  m² ye 6 adet dübelin konması yeterlidir. Zemin yapısına ve uygulama alanına göre dübel sayısı arttırılabilir. Dübelleme işlemine mantolama levhalarının yapıştırılmasından en az 24 saat sonra başlanmalıdır.

Isı Yalıtım Mantolama Yapıştırıcısının tam mukavemete ulaşması için priz alma süresinde dübelleme yapılmamalıdır.

Dübellerin delikli tuğlalarda tutunma kısmının tuğla boşluğuna denk gelmemesine dikkat edilmelidir. Dübel uzunluğu tespit edilirken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Pencere ve bina kenarlarında dübelleme, kenarlara 10-15 cm mesafe bırakarak yapılmalıdır. Sağlam yerleştirilmeyen dübeller yerinden çıkartılarak yanına yeni dübel çakılmalıdır. Açık kalan delik aynı yalıtım parçasıyla kapatılmalıdır.

Isı Yalıtım Mantolama Levhalarında Su Sızdırmazlık Bandı Uygulaması

Su Sızdırmazlık Bandı yapılar üzerindeki denizlik, pencere kasaları ve çatı saçakları gibi noktalarda hareketleri absorbe eden ve kuvvetli yağmuru sızdırmayan akrilik emprenye yapıda bir izolasyon bandıdır. Su sızdırmazlık bandı uygulanmadan önce yapıştırılacağı alan çok iyi bir şekilde temizlenmelidir. Yapıştırma yüzeyi düzgün, tozsuz ve kuru olmalıdır. Uygun olmayan zeminlerde yapıştırma bandının tutunma özelliğinde sorunlar yaşanabilir. Bandın kendinden yapışmalı yüzeyi yalıtım levhasının yüzeyine yerleşecek şekilde tespit edilmelidir. Su sızdırmazlık bandı yapıştırılmış mantolama yalıtım levhası cephe yüzeyine yapıştırılırken su sızdırmazlık bandının ilgili zemin ile mantolama levhası arasında sıkışması sağlanmalıdır.

Su sızdırmazlık bandı köşelerin etrafına sarılmamalıdır. Burada bant kenarlara ayrı uygulanmalıdır. Kontrolsüz bir şekilde yırtılmayı önlemek için takip eden tabaka ve son kat sıva, bitişik yapı unsurundan mala ile ayrılmalıdır. Dilatasyon bölgesinde montaj, dilatasyon aralığında Dilatasyon Profillerinden uygun olanı kullanılır ya da dilatasyon ağırlığını her iki yanına Subasman Profilleri dikey olarak monte edilip, araya uygun boyuttaki Su Sızdırmazlık bandı yerleştirilmelidir.

Isı Yalıtım Mantolama Levhalarında Köşe Profili Montajı

Köşe Profilleri yalıtım levhaları üzerine file ile birlikte yüzeyin file ile birlikte yüzeyin tümüne temas edecek şekilde oturmalıdır. Fileli profil kullanıldığında, profilin filesi ile donatı file tabakası yaklaşık 10 cm kadar birbirini örtmelidir. Bu amaçla köşelerde iç açı buna uygun bir şekilde çıkartılmalıdır. Pencere kenarları ve köşelerin bu şekilde komple hazırlanması mümkündür. Köşe dokusu birbirini örtecek şekilde döşenmelidir. Alüminyum Köşe profillerini tüm yüzeyi kaplayacak şekilde donatı filesi ile birlikte de alternatif olarak kullanmak mümkündür. Daha sonra eklenecek donatı filesi köşenin etrafına yaklaşık 10 cm örtecek şekilde sarılmalıdır. Küt veya sivri dış kenarların oluşturulması amacıyla Alüminyum Köşe Profili o köşenin açısına göre uyarlanmalıdır.

   Isı Yalıtım Mantolama Levhalarında Sıva ve File Tabakası

Isı Yalıtım Filesi, ısı yalıtım mantolama levhalarının üzerine uygulanır. Yalıtım mantolama levhalarını kaplayarak mekanik mukavemet kazandırır ve üzerine gelecek son kat kaplama malzemesine zemin oluşturur. 160 gr/m² ağırlığında ve 4x4 mm örgü genişliğindeki Donatı Filesi kullanılır.

Isı Yalıtım Harcının Hazırlanışı

Manuel uygulamada kuru harca önceden belirlenen su miktarı ilave edilerek uygun devirde matkap aracılığıyla toprak bulunmayan çalışabilir bir kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Harcın makineyle hazırlanması sırasında makine düzenin özel çalışma talimatı dikkate alınmalıdır. Sıva filesi, sıva dokusuna tespit edilirken fazla bastırılmamalıdır. File sıva tabakasının üst yüzüne yakın olmalıdır. Uygulama Isı Yalıtım Mantolama Sıvası, yalıtım levhası üzerine 10x10 mm diş derinliğine sahip taraklı çelik mala ile file genişliğinde 4 mm kalınlığında sürülmelidir. Donatı filesi ek yerlerine 10 cm'lik bindirme sağlanarak sıva yüzeyinden düzeltilmelidir.

Isı Yalıtım Mantolama Yapıştırıcısı'nda sarfiyatın 4 - 5 kg/m² nin, Akrilik Isı Yalıtım Yapıştırıcısında ise 3,5 - 4 kg/m²' nin altına inmemesine özen gösterilmelidir. Isı yalıtım mantolama sıvasının tüm yüzeye sürülmesinden önce cephe açıklıklarının köşeleri ve pervazlarının iç köşelerine (pencere, kapılar) önceden hazırlanmış takviye file malzemesiyle örtülmelidir. Çalışmaya ara verildiğinde filenin üzerine 10 cm bindirme yapılarak devam edileceğinden işe ara veren kişi ek yapacağı 10cm'lik file kısmına yapıştırıcı sürmemelidir.

Sertleşmiş malzeme kesinlikle su ile tekrar yumuşatılmamalı ve kullanılmamalıdır. Isı Yalıtım Mantolama Sıvası ve son kat uygulamaları mutlaka +5/ +30 °C aralığında uygulanmalıdır. Özellikle 0 °C altında uygulama yapılmamalıdır. Isı Yalıtım Mantolama Sıvası ve son kat kaplama uygulamaları tam kuruma süreleri boyunca yağmur ve çeşitli sebeplere bağlı ıslanmaya karşı korunmalıdır.

 

TOP